Aktuální pravidla pro vstup na zápasy

S ohledem na nová opatření, která dnes (22.11.2021) vstoupila v platnost, vám přinášíme přehled pravidel, která musíme dodržovat.

Na trénincích holky dle nařízení nemusí prokazovat bezinfekčnost, protože se jedná o stálý kolektiv.

Změna se ovšem týká zápasů, kdy je nutné jak u hráček, tak diváků prokázat bezinfekčnost. To lze 3 způsoby:

  1. 14 dní od dokončení očkování
  2. maximálně 180 dní od prodělání Covid-19
  3. PCR test (ten je možný pouze u mládeže do 18 let, osoby po první dávce očkování na Covid-19 a osoby, která se nemůže očkovat ze zdravotních důvodů) – platnost testu 7 dní
  • prokazovat bezinfekčnost nemusí děti do 12let.
  • další informace ohledně opatření naleznete na ČBF.

V případě neprokázání se některým z uvedených certifikátů vás bohužel na zápasy nebudeme moci pustit.

Rovněž žádáme diváky o dodržování zakrytých dýchacích cest – respirátor.