Přání a poděkování

Polovina basketbalové sezóny je za námi a prázdninová pauza před námi. Čekají nás Vánoce a oslava Nového roku, proto bychom chtěli hráčkám, fanouškům (rodičům) a příznivcům našeho klubu popřát poklidné prožití svátků, mnoho společně stráveného času a především spoustu odpočinku od všedních starostí a spěchu. Do dalšího roku přejeme vstup pravou nohou, splnění Vašich přání, lásku, pohodu, ale především zdraví.

Poděkování patří našim sponzorům, dárcům a podporovatelům, bez kterých by nebyla naše činnost možná. Zejména tak městu Prostějov, Olomouckému kraji, Národní sportovní agentuře a České basketbalové federaci. Rovněž i sponzorům, kteří přispěli jakoukoliv částkou do našeho rozpočtu a podpořili naši činnost s mládeží. Mockrát děkujeme!

Váš basketbalový oddíl SK K2 Prostějov